Hacibey limanı Karadeniz kıyısında, Odessa kentinin 7 kilometre kuzeybatısında (9,5) bulunan limandır. Limanın uzunluğu yaklaşık 31 km, (orta 2,5 km) genişliği 0,5-3,5 km, yüzölçümü yaklaşık 70 km (orta – 2,5 m). Limanın tuzluluk oranı %5-6’i bulmaktadır. Liman denizden uzunluğu 5 km, genişliği 4,5 km olan kumlu çakıllı kıyıyla ayrılıyor ve denizle ilişkisi yoktur.

Liman Karadeniz’in kuzeybatı kıyısında Kuyalnik ırmağının Küçük Kuyalnik ağzının denizden ayrılması yoluyla oluşan körfezidir. Hacibey limanının dibi tedavi için değerli olan siyah çamur katıyla kaplıdır. Bu nedenle de Hacibey tatil beldesi kuruldu. Liman kıyısıunda Usatovo (Hacıbey sanatoryumu burada bulunmaktadır), Büyük Dere, Soğuk Dere vs.yerleşim bölgeleri ve yazlık yerleşim alanları bulunmaktadır.

Hacibey tatil beldesi Kuyalnik’le birlikte Rusya İmparatorluğunun ve SSCB’nin daha 19.yüzyılda ünlenen çok eski tatil beldelerinden biridir. Temel doğal tedavi yöntemleri Hacibey limanının şifalı – çamuru ve tuzlu suyudur. Kuyalnik’le kıyaslamada Hacibey limanı daha bol sulu, çamurunda tuz yoğunluğu daha düşüktür. Kimyasal yapı açısından Hacibey limanı çamurunda natrium-magnezium klorit bulunmaktadır. Onun çamur tedavisinde yaygın kullanılan sülfitli çamur rezervleri 13 milyon metrekare civarında değerlendiriliyor. Liman kıyısında bulunan büyük kumlu plaj, güneş banyosu tedavisi için kullanılmaktadır. Ayrıca liman çamurunda tedavi amaçlı yapay iyot brom vs. banyoları inşa edildi, fizik tedavi prosedürleri, sağlık sporu yapılıyor.

Usatova köyünde (200 yer) yürüme dayanak hareket organları hastalıkları ve bazı sinir hastalıkları sonrası çocuklar için çamur tedavi sanatoryumu (200 yer) vardır. Sanatoryumda bu bağlamda Odessa Bilimsel Araştırmalar Enistitüsü çocuk nöroloji kliniği bulunmaktadır.
Liman çamurluğunda Holodnaya Balka dinlenme tatil tesisi bulunmaktadır. Şu anda o, 2 numaralı blok (tesis) olarak Havcıbey tatil beldesi yapısına girmektedir. Hacibey 3 no’lu dinlenme tatil tesisi Odessa Karkaşadze (Kirpiçnıy) sokağı, 2 (Fransız Bulvarı, 2.Büyük Fıskiye istasyonu) adresinde bulunmaktadır.

Odessa’nın görülmesine değer sözde, “kamıştan” tramvayı (20 numaralı güzergah) – Hacıbey limana doğru gidiyor.