DLA GRUP OD 10 OSÓB

jednodniowy program

odpoczynek w centrum etnograficznej i zielonej turystyki «Frumuszyka-Nowa»

Bezkresne stepy, rzadkie zwierzęta i rośliny, bogate kulturalno-historyczne dziedzictwo – wszyscy to Frumuszyka-Nowa – perła Besarabii. Odpoczynek w takim miejscu stoi się prawdziwy prezentem dla duszy. SZCZEGÓŁOWIEJ O FRUMUSZYKIE-NOWA – TU.

Program tury:

08:00 Wyjazd z Odessy na komfortowym autobusie;
11:30 Przybycie w centrum etnograficznego i zielonogo turystyki «Frumuszyka-Nowа»;

12:00 Śniadanie z tradycyjnej mołdawskiej płacyndoj;
13:00 Wycieczkowy program:
odwiedziny muzeum etnograficznego pod gołym niebem «Biessarabskoje siadło «Frumuszyka-Nowa»;
odwiedziny park-muzeum rzeźb „Historia Biessarabskoj ziemli”;
odwiedziny parku pomników ZSRR;
odwiedziny pomnika architektonicznego «Wzgórze pamięci»;
odwiedziny etnograficznej ekspozycji w muzeum «Besarabia, 19-20 powiek»;
odwiedziny winionej piwnicy z degustacją wina z miejscowych odmian winorośli;
minizoo;
16:00 Obiad (potrawy z jagniatiny, baraniny i bażanta, przygotowane po tradycyjnym receptom Besarabii);
17:00 Wolny czas przeprowadzania;
18:00 Wyjazd w Odessu;