DLA GRUP OD 10 OSÓB

Prawie wszystkie przynęty Bessarabskego kraju w jednej turystycznej paczce: dawne czasy, wino, ser….

Spotkanie grupy w Odessie, przejazd w Szabo;

Centrum kultury wina „Szabo”, wycieczka i degustacja win:

Wycieczkowe programy pasjonujące i rozmaite. Tu wszystko oddycha historią, tu wszystko inspiruje współczesnością. Wytrawni znawcy szlachetnych napojów, odwiedziwszy wspaniałe stare obiekty – dwóchsetletnie Królewski, Chieriesnyj, dwupoziomowy podwał, podziemne winione składy i in., mają możliwość zapoznania się z historią wina i samoistnością tierruara Szabo. SZCZEGÓŁOWIEJ O CENTRUM KULTURY WINA „SZABO” – TU;

Europejska serowarnia: wycieczka i degustacja eко-serów, zrobionych w surowym dotrzymaniu technologii holenderskich serowarów:

To nowa, współczesna serowarnia, zbudowana za europejskim wzorcem, w pojednaniu najnowszego i autentycznego sprzętu z Holandii, z oryginalnymi holenderskimi technologiami i ukraińskimi mistrzami-serowarami. Wykorzystują się wyjątkowo holenderskie żywe zakiszenia, które nadają serom szczególną niepowtarzalną, teksturę i cienki twarogowy smak. Użycie lateksu i parafinowego pokrycia zabezpiecza seru prawidłowe dojrzewanie, nadając jemu możliwość dyszeć. Serowarnia ma zamknięty cykl produkcji, od hodowli karmów do przerobu mlecznego surowca i otrzymania końcowego produktu – gatunkowego sera.

Obiad;

Przejazd w Bełgorod-Dnestrowski;

Odwiedzanie Bełgorod-Dnestrowskiej (Akkermańskiej) twierdzy, wycieczka:
Za swoje 2500-letnie istnienie Biełgorod-Dniestrzański odzyskał najbogatszą historię, przeżył liczny epoki historyczne, jego liczne nazwy świadczą o częstym ruchu i zmianie ludności ale brzegi szybkiego Dniestru zawsze gęsto były zaludniane.
Historia Biełgorod-Dniestrzańskiego zaczyna się od końca VI w. do n. e., kiedy wychodźcy z małoazijskogo miasta Mileta na zachodnim brzegu rzeki Dniestr oparli miasto Ofiussu — Tiru. Reszty bardziej starożytnie Tiry, rozmieszczone w miejscu obecnego Biełgorod-Dniestrzańskiego stają się unikatowym zabytkiem historycznym i kultury. W XII w. Biełgorod wchodzi w skład Galicko-Wołynskogo księstwa, z 1214 r. — pod wpływem Wiengierski królestwa. W końcu XIV w. miasto wchodzi w skład Mołdawskiego panowania i zwie się jak Czetatia-Ałbe. On zostaje jego głównym portem i stolicą południowych prowincji Mołdawii. Do tego czasu kończy się i budownictwo potężnej twierdzy — jednego z wystających i ciekawych pomników obronnej architektury średniowiecza. Budownictwo takiego fortyfikacyjnego urządzenia zostało powiązane, przede wszystkim, z polityczną niestabilnością w końcu. O czasie budownictwa twierdzy istnieją różne wersje… SZCZEGÓŁOWIEJ О BEŁGOROD-DNESTROWSKIEJ TWIERDZE – TU.

Odjazd do Odessy.

KOSZT – od 1.140 UAH (przykładnie 165 PLN) z osoby + 2.000 UAH (przykładnie 290 PLN) z grupy za usługi polsko językowego tłumacza

W koszt wchodzi: przesuwanie komfortowym transportem, wycieczkowe towarzyszenie, towarzyszenie grupy, wycieczki do Bełgorod-Dnestrowskiej twierdzy, centrum kultury wina „Szabo”, Europejska serowarnia, degustacje, wejściówki, obiad, ubezpieczenie.
W koszt nie wchodzi: pamiątki, przyjazd do/z Odessy z/do Polski, usługi polskiego turystycznego operatora.